top of page

monmonday
​漫漫點

飲著一朵雲,生活漫漫點。
 
漫漫點是一間位於台北內湖的手搖飲品。品牌稟持簡單、原味、純粹的核心思想,透過飲品,漫漫感受簡單美好,飲著生活中每一刻喜悅。

Scops

品牌定位
品牌溝通
​品牌中英文命名
品牌識別設計
平面文宣設計
產品包裝設計
空間設計:
Creep Design

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
0M8A0086 2.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
bottom of page