top of page
Lucgle作品-27.png

LUCGLE

LUCGLE 台灣織襪品牌,為LUCANGLE的組合字,LUCGLE 為每個前行的步伐,注入不同角度的靈魂與光芒,產品獨特織襪設計,細膩配色與美感,讓LUCGLE 帶領每一個人,邁開步伐充滿耀眼。

www.lucgle.com

Scops

品牌定位
品牌命名

品牌溝通
品牌識別設計
襪子設計
包裝設計​
網頁設計

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Lucgle作品-28.jpg
bottom of page