top of page
big-1.jpg

ALLARGANDO

凝視,自我生活敘事。

將內在精神轉化情境,讓思緒譜出故事,綻放筆尖日常力量與靈感。識別形象以生活節奏探索書寫思緒的嚮往,創造自由奔放的生活姿態。

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
包裝設計
鋼筆視覺設計


 

design-1.jpg
design-2.jpg
design-3.jpg
design-4.jpg
design-5.jpg
design-6.jpg
design-7.jpg
bottom of page