top of page

360 NEW CONCEPT
三六零置業

形如 水靜
 

360置業為溫哥華房屋銷售顧問公司,主張每一個案件都如藝術品般珍貴,並提供買賣需求的屋主,全方位兼細膩優雅的服務美學。

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
平面文宣設計

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
bottom of page