top of page

1% BAKERY

1%,微小而溫暖
 

1% bakery為台中公益路上的乳酪蛋糕專賣店,創辦人對於蛋糕每一個細節的用心投入,堅持嚴選再地食材,並將這微小而細膩的情感傳遞給每個人。
 
標誌符號將
1%勾勒出如樹的造型,呈現在1%的氛圍裡,讓人們願意放慢腳步,休憩停留。樹的樸實給人依靠、放鬆與知性的形象,也象徵1%在生活中尋找感動,用天然的味蕾滋養每個人心靈。


www.1percentbakery.com

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
平面文宣設計
產品包裝設計
​產品攝影

10-jing-8556.jpg
10-jing-8557.jpg
10-jing-8558.jpg
10-jing-8566.jpg
_00_6884.jpg
_00_6901.jpg
_00_7017.jpg
_00_7097.jpg
_00_6985.jpg
_00_6995.jpg
_00_7189.jpg
_00_7200.jpg
_00_7258.jpg
_00_7238.jpg
bottom of page